Om mig

Utbildningar och legitimationer

Leg psykolog, leg psykoterapeut, specialist i klinisk psykologi, handledare i psykoterapi och psykosocialt arbete, vidareutbildad i bl a neuropsykologi, deltar fortlöpande i kvalificerad fortbildning.

Yrkeserfarenhet

Arbete som anställd psykolog 1976-2001 inom vuxenpsykiatri, medicinsk rehabilitering, yrkesmedicin, inom dåvarande Ami (med bl a arbetslivsinriktad rehabilitering) och i egen verksamhet sedan 1987, sedan 2001 på heltid.


Henry Wisings CV PDF

Postgatan 4, 411 13 Göteborg | 0708-987917 | henry.wising@gmail.com