Verksamhetsområden

Jag har erfarenhet av olika former av psykoterapi, men arbetar idag huvudsakligen med kognitiv beteendeterapi/KBT, interpersonell psykoterapi/IPT och rådgivning. Jag arbetar bl a med krisreaktioner, relationsfrågor, arbetslivsrelaterade frågor, rehabiliteringsfrågor, familjefrågor, konflikthantering, aggressionsproblem, personlighetsrelaterade frågor, ångestsyndrom, depressioner och stressrelaterade besvär. Jag arbetar med individuell psykoterapi och med par- och familjeterapi.

Övriga verksamhetsområden

Neuropsykologiska och andra diagnostiska utredningar och testningar inklusive i försäkringsjuridiska sammanhang (arbetsskador, försäkringskasseärenden, trafikskadeärenden). Handledning och konsultationer individuellt och i grupp inom sjukvård, socialtjänst och privat näringsliv avseende både utförare i relationsintensiva yrken och i arbetsledningsfunktioner. Utbildningsterapier.

Postgatan 4, 411 13 Göteborg | 0708-987917 | henry.wising@gmail.com